Uncategorized

april 27, 2023

BTW tarieven in Nederland

december 28, 2022

Eindejaarstip – Deel 3

Tips voor de BV en de dga 1. Speel in op verkorting tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in […]
december 28, 2022

Eindejaarstip – Deel 2

Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting 1. Beoordeel de hoogte van uw winst Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. […]
december 28, 2022

Eindejaarstips – Deel 1

Tips voor alle belastingplichtigen 1. Inspelen op aftrekbeperking box 1 Het tarief van de eerste schijf in box 1 daalt volgend jaar van 37,07% thans naar […]