In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens vanuzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uwpersoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden