Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023
november 9, 2023
Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling
november 23, 2023