Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan

Box 3 en individuele en buitensporige last
maart 10, 2022
Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
maart 22, 2022