Prinsjesdag 2022

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, de dag dat Koning Willem Alexander de troonrede heeft uitgesproken. Benieuwd naar de belangrijkste punten van de troonrede? Lees hier het eerste deel van de belangrijke punten.

Hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten
Diverse aftrekposten zijn in 2023 tegen een lager tarief van 37,05% aftrekbaar (in 2022 aftrek tegen 40%). Dit geldt voor hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten.
De aftrekposten voor lijfrenten, AOV-verzekeringen en reisaftrek OV zijn nog wel tegen het hogere tarief van 49,5% aftrekbaar.

Middelingsregeling
De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak om inkomen te middelen is 2022, 2023 en 2024.

Afschaffen fiscale oudedagsreserve (FOR)
Vanaf 1 januari 2023 mag de FOR niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. Een op dat moment bestaande FOR kan nog wel op basis van de huidige regeling worden afgewikkeld.
Achtergrond: Met de FOR kan een belastingplichtige ondernemer voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. De dotatie aan de reserve is aftrekbaar. Met de Wet toekomst pensioenen wordt de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dat geldt ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Om die reden wordt de FOR met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft.

Box 3: reëel rendement en overbruggingswetgeving
Er wordt een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement, zoals rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen. De beoogde ingangsdatum is 2026. Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 is overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen.

Niet doorgaan hogere ouderenkorting
De eerder voorgestelde verhoging van de ouderenkorting gaat niet door.

Hervorming vergoeding kinderopvang
De kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders, die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen nog een kleine eigen bijdrage.

Eenmalige verhoging zorgtoeslag
De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met € 514.

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning
De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (“jubelton”) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling wordt per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft.

Vennootschapsbelasting
In het tarief van de vennootschapsbelasting wordt de bovengrens van de eerste schijf verlaagd naar € 200.000. Het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%.

2022 2023
Tarief schijf 1 15% 19%
Tarief schijf 2 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 395.000 € 200.000

Bijtelling elektrische auto’s per 2023
De regels zijn de laatste jaren behoorlijk aangepast, onderstaand een kort overzicht:
2022: 16% tot € 35.000 en 22% over het meerdere;
2023: 16% tot € 30.000 en 22% over het meerdere;
2024: 17% tot € 30.000 en 22% over het meerdere.
Het bijtellingspercentage is gedurende 60 maanden na de tenaamstelling van kracht. Vanaf 2026 worden elektrische auto’s gelijk behandeld als niet elektrische auto’s (dus 22%). Tot 2025 geldt er nog wel een subsidieregeling voor de aankoop van nieuwe of gebruikte elektrische auto’s (2023: € 2.950 bij nieuwe auto’s en € 2.200 voor een tweedehandsauto).

BTW-nultarief op zonnepanelen
De BTW op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen gaat van 21% naar 0%. Door toepassing van een BTW-nultarief drukt er geen BTW meer op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen. Particuliere zonnepaneelhouders hoeven de BTW dan ook niet meer terug te vragen.

Rentestop voor naheffingsaanslagen
In de regeling van de belastingrente vindt een zogenoemde rentestop plaats indien de inspecteur, kort gezegd, te lang doet over het vaststellen van een belastingaanslag. Indien de inspecteur langer dan de reguliere behandeltermijn nodig heeft om een belastingaanslag vast te stellen overeenkomstig een verzoek of aangifte, komt dat dankzij de rentestop dus niet voor rekening van de belastingplichtige. Voor naheffingsaanslagen is deze rentestop op dit moment niet in de wet opgenomen.
Per 1 januari 2023 komt er ook een rentestop voor naheffingsaanslagen ter zake van loonbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, overdrachtsbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken of een in de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belasting.
Voor de omzetbelasting zal de rentestop op een later moment in werking treden.

 

Later deze week zal deel twee van de belangrijkste punten uit de voorgelezen Troonrede worden behandeld.

Voor vragen neem gerust contact op met Anja via a.spekenbrink@gsaccountants.nl of bel naar 06 34 43 21 19. Zij kan jou persoonlijk adviseren!