Prinsjesdag 2022

Vorige week dinsdag was het Prinsjesdag, de dag dat Koning Willem Alexander de troonrede heeft uitgesproken. Benieuwd naar de belangrijkste punten van de troonrede? Lees hier het tweede en laatste deel van de belangrijke punten. Bekijk ook het eerste deel die wij vorige week hebben gedeeld via https://www.gsaccountants.nl/blog-prinsjesdag2022

Box 3: stapsgewijze verhoging tarief
Het huidige heffingsvrije vermogen in box 3 bedraagt €50.650. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar €57.000. Het tarief gaat omhoog van 31% naar 32%.

Wet excessief lenen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangenomen. Leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en diens partner boven de €700.000 worden belast in box 2 alsof het een dividenduitkering betreft. Onder voorwaarden geldt een uitzondering voor de bestaande en nieuwe leningen voor de eigen woning.

Verhoging tarief box 2 inkomstenbelasting
Bij ab-houders worden inkomsten uit de B.V. (zoals dividend) in de inkomstenbelasting belast in box 2. Het tarief van box 2 bedraagt momenteel 26,9%. Vanaf 2024 komen er twee schijven in box 2 met een progressieve tariefopbouw. Daarmee worden ab-houders gestimuleerd om jaarlijks winst uit te keren.

2023 2024
Tarief schijf 1 26,9% 24,5%
Tarief schijf 2 31%
Schijfgrens € 67.000

Met partner €134.000


Aanpassing gebruikelijk-loonregeling

Het voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) vast te stellen loon mag lager zijn dan een ‘normaal’ voor deze dga vast te stellen loon. Dit verschil is nu 25%.

Afschaffing BPM-vrijstelling bestelauto’s
In de BPM geldt een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. De vrijstelling is van toepassing als de bestelauto voor meer dan 10% binnen de onderneming wordt gebruikt. Deze vrijstelling wordt
afgeschaft. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.

Vliegbelasting
De vliegticketbelasting gaat per 2023 omhoog. De vliegbelasting van ongeveer €8 naar ruim €28 per vertrekkende passagier (transfer uitgezonderd).

Verhoging tarief overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-woningen en voor de verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%.

Hervorming & vereenvoudiging huurtoeslag
De maximale huurgrens wordt waarschijnlijk per 2024 afgeschaft en er komt een systeem van normhuren op basis van inkomen.

Box 3: Leegwaarderatio wordt afgeschaft
In box 3 geldt een specifieke regeling voor de waardering van verhuurde woningen. In beginsel worden verhuurde woningen gewaardeerd op de WOZ-waarde. Dit mag in bepaalde gevallen worden verminderd met de zogenoemde leegwaarderatio. De leegwaarderatio wordt afgeschaft, enkele uitzonderingen daar gelaten.

Afschaffen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting die is bedoeld om het voor
alleenstaanden en minst verdienende partners met kinderen aantrekkelijker te maken om meer te gaan werken. De IACK wordt vanaf 2025 afgeschaft. Ouders met kinderen geboren vóór 2025 behouden het recht op de IACK. De afschaffing van de IACK geschiedt stapsgewijs over de periode 1 januari 2025 tot 1 januari 2037. Hierdoor zien belastingplichtigen die vóór 2025 al recht hebben op de IACK dit recht niet abrupt vervallen of verlaagd worden.

Afbouw zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek – in feite een fiscaal douceurtje om ondernemerschap te stimuleren – wordt stapsgewijs afgebouwd. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld deze afbouw te versnellen. Met ingang van 2023 wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027:

Reiskostenvergoeding
Per 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd, van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Per 2024 wordt dit €0,23 per kilometer.

Voor vragen neem gerust contact op met Anja via a.spekenbrink@gsaccountants.nl of bel naar 06 34 43 21 19. Zij kan jou persoonlijk adviseren!