Klachtenregeling

Groeneveld/Semmekrot Accountants en Belastingadviseurs gaat met de grootst mogelijke zorg om met haar klanten, partners en opdrachtgevers om. Mocht er onverhoopt een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker en/of op onze dienstverlening, dan kan diegene zich wenden tot de directie van Groeneveld/Semmekrot Accountants en Belastingadviseurs.

Bij klachten hanteren wij een klachtenregeling.

Wij gaan er van uit dat de meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan de oprecht gegronde zorg. Alle klachten en meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.