Diensten

Administratieve verwerking van financiële administraties

Aan de hand van de door u aangeleverde administratieve bescheiden, verzorgen wij voor u het inboeken in onze financiële software. Omdat Groeneveld/Semmekrot met u mee denkt, kunnen wij per kwartaal een financieel overzicht verstrekken, hoe uw onderneming rendeert.
Wij werken met het boekhoudpakket Twinfield, waarin gebruik wordt gemaakt van automatisch inlezen van bankbestanden. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op uw administratieve lasten. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar volgende link: Bekijk hier het boekhoudpakket van Twinfield.

Samenstelling jaarrekeningen

Aan de hand van de door u of door ons verwerkte financiële administratie zullen wij eenmaal per jaar de jaarrekening samenstellen. Deze jaarrekening zal eerst in concept aan u worden uitgebracht, waarna deze met u zal worden besproken. Bij de definitieve jaarrekening verstrekken wij een samenstellingsverklaring.

Tussentijdse cijfers

Voor een groot gedeelte van onze klanten verzorgen wij tussentijdse cijfers per kwartaal. Hierdoor zijn wij in staat om u tussentijds proactief te adviseren en sneller in te spelen op (fiscale) voordelen en strategische keuzes. Tevens bent u continu nauwkeurig op de hoogte van uw balansposities en resultaten, zodat dit niet pas bij het opstellen van de jaarrekening bekend is.

Verzorgen van salarisadministraties

Wij hebben professionele salarisadministrateurs welke u adviseren in de kansen en bedreigingen rondom de continu veranderende wetgeving omtrent salarisadministratie. Daarnaast verrichten wij uiteraard de standaard werkzaamheden welke behoren bij de salarisadministratie, zijnde het maandelijks of vierwekelijks verzorgen van de salarisadministratie. U ontvangt van ons de salarisstroken op papier (in tweevoud) of digitaal. Wij dragen zorg voor de aangiftes richting belastingdienst en overige uitvoeringsinstellingen.

Verzorgen van fiscale aangiften, ook van particulieren

Bij het verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting denken wij continu met u mee waar mogelijkheden liggen om fiscale voordelen te behalen. Daarom beoordelen bij ons altijd twee personen de aangifte om een maximaal rendement te behalen. Op basis van de door ons opgestelde jaarrekening verzorgen wij voor u de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Deze zullen na uw goedkeuring digitaal door ons worden verstuurd naar de belastingdienst.

Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting aan de hand van de door u aangeleverde gegevens.

Fiscale en financiële adviezen

Aan de hand van de voorgaande diensten adviseren wij actief op fiscaal en financieel gebied. Wij geven hierbij aan welke strategieën voor uw onderneming of voor uw privé posities het beste zijn.

Wij adviseren actief op fiscaal en financieel gebied. Wij geven aan welke strategieën voor uw onderneming of voor uw privé posities het beste zijn.
Bij het verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting denken wij continu met u mee waar mogelijkheden liggen om fiscale voordelen te behalen.